Bardziej sprecyzowane kroki podjęto w marcu 2009 roku podczas spotkania w Deauville (FRA) przedstawicieli europejskich, narodowych federacji. Kolejne spotkanie w Antwerpii (BEL) we wrześniu 2009 roku sprecyzowało zasady przyszłej federacji.

Kropka nad i została postawiona w dniu wczorajszym (18 lutego 2010 roku) podczas spotkania przedstawicieli 27 europejskich, narodowych federacji jeździeckich w Warendorfie (GER), którzy podpisali Statut Europejskiej Federacji Jeździeckiej.

Sygnatariusze tego aktu spodziewają się, że pozostałe europejskie federacje jeździeckie, których przedstawicieli zabrakło podczas wczorajszego spotkania przyłączą się i podpiszą Statut.

Zadaniem EEF będzie reprezentowanie interesy europejskiego sportu jeździeckiego i jeździectwa w ramach światowej organizacji FEI oraz w kontaktach z Unia Europejską i innymi organizacjami.

W skład pierwszego Zarządu EEF weszli:

  • Hanfried Haring (GER) – Prezydent (na zdjęciu)

  • Christian Paillot (FRA) – Wice Prezydent

  • Ulf Helstrand (DEN) – Wice Prezydent

  • Manuel Bandeira de Mello (POR) – Członek Zarządu

  • Andrew Finding (GB) – Członek Zarządu

  • Michał Wróblewski (POL) – Członek Zarządu

  • Armagan Özgörkey (TUR) - Członek Zarządu

Podczas spotkania Prezydent nowej organizacji po wyborze powiedział: EEF zapewni wyraźny głos państw europejskich wewnątrz FEI. Naszym celem jest przysłużyć się pozytywnie FEI poprzez poprawę wymiany informacji, współpracy i zrozumienia. EEF podejmie próbę zapewnienia rozpatrywania we właściwy sposób, potrzeb wszystkich federacji i grup interesów składających się na europejską społeczność jeździecką.”

FEI wita z zadowoleniem to wydarzenie. Podobnie jak istniejące już regionalne stowarzyszenia w Azji i obu Amerykach, również to europejskie odzwierciedla naturalną ewolucję reprezentacji sportowych interesów na regionalnym poziomie. Spodziewamy się, że wspomoże to wyrażanie licznych specyficznych potrzeb europejskich Federacji Narodowych.”  tak skomentowała fakt powstania nowej federacji Prezydent FEI JKW Księżniczka Haya.

Jak na razie trwa wymiana wzajemnych grzeczności. Jednak faktem jest dający się zauważyć od dłuższego czasu dysonans między oczekiwaniami europejskiego jeździectwa i decyzjami podejmowanymi przez FEI.
Ostatnie Zgromadzenie Ogólne FEI, które odbyło się 16 – 19 listopada 2009 roku w Kopenhadze (DEN) było jaskrawym tego przykładem. Powstanie tzw. „Progresiv list” i późniejsze perypetie tego pomysłu dobitnie pokazały różnice w podejściu do problemów czystości sportu jeździeckiego widziane oczyma europejskich federacji i władz FEI.

Z pewnością fakt, że od tej pory interesy europejskiego jeździectwa będą prezentowane jednym, silnym głosem napawa optymizmem. Czy jest uzasadniony przekonamy się w najbliższej przyszłości.

Fot. gettyimages.com