Z racji coraz częstszych pytań komisarzy oraz różnorodności wędzideł w sporcie jeździeckim, Komisja Koordynacyjna zatwierdziła precyzyjniejszą definicję wędzidła obowiązującego w konkursach na styl konia:

 

w konkursach kwalifikacyjnych na styl konia oraz samych konkursach na styl w MPMK w kategoriach 4-, 5- i 6-latków dopuszczalne są wyłącznie kiełzna wędzidłowe:

  • z wędzidłem prostym, elastycznym;
  • z wędzidłem pojedynczo łamanym;
  • z wędzidłem podwójnie łamanym

 

Do wędzidła może być mocowane tylko jedno kółko wędzidłowe po każdej jego stronie.

W przypadku użycia wędzidła typu „wielokrążek” wodze muszą być połączone bezpośrednio do centralnego kółka wędzidłowego.

Jakiekolwiek konstrukcje kiełzna wykorzystujące efekt dźwigni, jak np. czanki, inne, są zabronione.