W grupie ogierów B najwyższy wynik 8,4 pkt. uzyskał holsztyński ORION D’HOHELIET (ORIGI D’O - BOLIVIA / LAVALL I), hodowli Korinna Nodop, własności Anny Farysej. 
Na miejscu drugim (8,0) wielkopolski MONSIEUR BU (LATE NIGHT - MADAMME BAJOU / BAJOU DU ROUET), hodowli i własności Stefana Kierznowskiego.
Trzecie miejsce (7,7) w polowej próbie zajął wielkopolski ogier ROGATY (QUIDAMO - ROGATYWKA / LANDOS), hodowli i własności Stadniny Koni Racot Sp. z o.o.