Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres office@worldcupstrzegom.pl
Należy w nim podać: rodzaj odznaki, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania. Opłaty za egzamin w biurze klubu w dniu egzaminu.