W piątek 16 lipca 2021 roku w Sękocinie pod Warszawą, w Hotelu Groman odbył się XXXII Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni. Zasadniczym celem Zjazdu było rozpatrzenie uchwały Zarządu PZHK o zawieszeniu Prezesa PZHK, Adama Kowalczyka.

 

Decyzją Delegatów Adam Kowalczyk został odwołany z funkcji prezesa Zarządu PZHK. 28 Delegatów zagłosowało za odwołaniem Prezesa, 21 było przeciwko.

Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZHK powołał w piątek na stanowisko Prezesa Zarządu pana dr. Władysława Brejtę.

Za powołaniem było 35 Delegatów, 3 wstrzymało się od głosu, a 11 było przeciwnych.

Dr. Władysław Brejta pełnił funkcję Prezesa PZHK w latach 2008-2012. Skład nowego Prezydium Zarządu PZHK zostanie przedstawiony środowisku po najbliższym posiedzeniu Zarządu PZHK, które odbędzie się w terminie 29-30 lipca 2021 roku w Sękocinie Starym w Hotelu Groman.

 

W trakcie obrad Delegaci z Mazowieckiego Związku Hodowców Koni poinformowali, że na 23 sierpnia zwołany został Nadzwyczajny Zjazd Mazowieckiego ZHK, którego celem będzie odwołanie Adama Kowalczyka z funkcji prezesa związku okręgowego.

fot. PZHK