Dnia 21 października odbyło się I zdalne posiedzenie, powołanej w dniu 16.09.2020 Uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów, Komisji ds. przeredagowania „Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa w latach 2019-2022”. Powołanie tej komisji było wynikiem negatywnej ocenionego przez delegatów „Pierwszego Sprawozdania z Realizacji Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa a latach 2019-2022”.

 

Z wnioskiem o taką komisję, po dyskusji delegatów, wystąpił Pan Prezes PZJ Jan Sołtysiak. Komisja ukonstytuowała się następująco: Zbigniew Krasowski - przewodniczący Komisji, Patrycja Kaczorowska -wiceprzewodnicząca, Jacek Wolski – sekretarz, Piotr Krzyżanowski i Marcin Jońca - członkowie.

 

Jednym z kilku wniosków jaki powstał w toku dyskusji w trakcie posiedzenia Komisji jest APEL do wszystkich osób zaangażowanych w obszarze sportu jeździeckiego o głos dotyczący zmian i Waszych oczekiwań, które powinna Strategia PZJ zawierać. W tym miejscu wspomnieć należy, że obecnie obowiązujący dokument stanowi aprobowany przez Ministra Sportu kierunek główny funkcjonowania (sport wyczynowy) Związku oraz kierunki dodatkowe, które są także w sferze oddziaływania PZJ na rozwój jeździectwa.

 

Kluczem do zmodyfikowania Strategii - która powinna być dokumentem wypracowanym przez całe środowisko jeździeckie jest inicjatywa członków PZJ. Prosimy o aktywne wsparcie ze strony wszystkich WZJ-ów, Komisji Sportowych PZJ, trenerów i zawodników wszystkich konkurencji. Wasze trafne uwagi o tym, co powinno znaleźć się w tym dokumencie przyspieszą pracę Komisji i uczyni ją bardziej efektywną. Uwagi, opinie w sprawie Strategii PZJ prosimy przesyłać na adres Sekretarza Komisji - jacekwl@poczta.onet.pl.

 

Strategia PZJ jest dostępna na stronie PZJ: TUTAJ

 


Jacek Wolski