25 Delegatów na Walny Zjazd PZHK złożyło wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHK w celu odwołania obecnego Prezesa PZHK - Adama Kowalczyka.

 

Pod wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZHK podpisali się delegaci reprezentujący Wojewódzkie, Okręgowe i Rasowe Związki Hodowców Koni sfederowane z PZHK.

Delegaci zarzucają prezesowi lekceważenie zapisów Statutu oraz przepisów regulujących funkcjonowanie Związku. Jako ilustrację tej tezy podają brak zebrań zarządu od sierpnia 2020 roku. Skutkuje to między innymi brakiem powołania Rady Hodowlanej oraz podejmowaniem arbitralnych decyzji przez prezesa.

Zaniepokojenie Delegatów budzi również polityka kadrowa prowadzona przez prezesa Kowalczyka. Z Biura PZHK odeszło wielu doświadczonych i cenionych przez hodowców w terenie pracowników.
Między innymi odszedł wieloletni dyrektor biura oraz główny księgowy.

 

Mamy nadzieję, że Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZHK uporządkuje wszystkie te sprawy i organizacja ta dalej będzie działać dla dobra polskiej hodowli koni.

 

W plikach załączników publikujemy Wniosek o Zwołanie Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZHK.