Cztery gwiazdki zakończyły się sporymi przetasowaniami na tablicy wyników. Brytyjka Phoebe Locke na koniu Pica d'Or po czystym przejeździe parkuru zapewniła sobie awans z 13 na 7 miejsce, a zwycięstwo zapewnił jej cross, bez błędów na przeszkodach, z przekroczeniem normy czasu.