Wszyscy z niecierpliwością czekamy na powrót do stanu, w którym można planować starty w zawodach by dobrze przygotować siebie i konie do głównej imprezy sezonu. Dzisiaj nie posiadamy żadnej nowej wiedzy co do terminu, kiedy to się stanie, ale warto przeczytać jakie będą warunki wznowienia organizacji zawodów.

 

Czasowe wymogi weterynaryjne dla Organizatorów Zawodów Jeździeckich

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną wszyscy Organizatorzy zawodów jeździeckich organizowanych zgodnie z przepisami PZJ i znajdujących się w Kalendarzu Zawodów PZJ i WZJ zobowiązani są do wdrożenia szczególnych zasad organizacji opieki weterynaryjnej nad końmi przybyłymi na zawody.

 

  1. Bezwzględne przestrzeganie zaleceń znajdujących się w Komunikacie Komisji Weterynaryjnej PZJ/EHV-1 z dnia 16 marca 2021 roku wraz z załącznikami, a w szczególności: a.) przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej wszystkich przybywających na zawody koni przed ulokowaniem ich w stajniach,
    b.) zagwarantowanie min. 2% w stosunku do zgłoszonych koni, boksów izolacyjnych, gotowych do wykorzystania z chwilą otwarcia stajni dla koni przyjeżdżających na zawody.
  2. Konieczność zatrudnienia na zawodach minimum dwóch lekarzy weterynarii. Dodatkowy lekarz (Asystent Lekarza Weterynarii Zawodów) będzie miał za zadanie kontrolę stanu zdrowia koni przybyłych na zawody. Na Zawodach Ogólnopolskich co najmniej jeden z nich musi posiadać Licencję Lekarza Weterynarii PZJ.


Wymogi te będą obowiązywały w okresie od 12 kwietnia do 10 maja 2021 roku.

W przypadku utrzymywania się wysokiego zagrożenia epizootycznego Zarząd PZJ ma prawo przedłużyć powyższe wymagania na kolejne okresy, jak również w przyszłości je przywrócić.

 

Przewodniczący KW PZJ – lek. wet. Zdzisław Peczyński