Wtorek 21 września 2021 roku, ośrodek wypoczynkowy Sadyba w Boszkowie w województwie wielkopolskim. Z niewielkim, 10-minutowym opóźnieniem, o godzinie 11:40 rozpoczął swoje obrady Walny Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego. W związku z tym, że nie mamy możliwości transmitowania obrad na żywo, będziemy Państwa informować na bieżąco w formie tekstowej.

 

 • 11:40 - Zjazd rozpoczął się od odczytania przez Bogdana Kuchejdę dzisiejszej uchwały Zarządu, która odwołała dzisiejszy zjazd. Wyznaczając jednocześnie nowy termin zjazdu na 1 grudnia 2021 roku.

 • 11:50 - trwa dyskusja, frekwencja wynosi 98%

 • 12:05 - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ogłosił uchwałę Komisji Rewizyjnej o uznaniu uchwały Zarządu za przekraczającą jego statutowe uprawnienia.

 • 12:10 - Przewodniczący KR otworzył Zjazd i doprowadził do wyboru Przewodniczącego Zjazdu i jego zastępcy. Przewodniczący Szymon Tarant. Zastępca Agnieszka Dąbrowska. Od teraz Zjazd prowadzi Przewodniczący i jego zastępca.

 • 12:25 - Członkowie zarządu opuścili salę.

 • 12:30 - Jest na sali jeden członek zarządu - Julita Kasztelnik.

 • 12:40 - Delegaci przyjęli porządek obrad i regulamin zjazdu.

 • 12:50 - Łukasz Lesner, Marcin Podpora, Artur Społowicz - to komisja mandatowo-skrutacyjna.

 • 12:55 - Przewodniczący Komisji M-S Marcin Podpora poprosił o przerwę, by sprawdzić zarzuty podjęte przez prawników i opublikowane na stronie PZJ.

 • 12:57 - Przerwa do 13:30.

 • 13:39 - Z małym opóźnieniem Zjazd wznawia obrady.

 • 13:51 - Przewodniczący ogłasza przerwę obiadową.

 • 14:35 - Po przerwie obiadowej sala powoli się zapełnia. Czekamy na werdykt Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności lub nie obrad.

 • 14:37 - Przewodniczący Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej stwierdził, że Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów PZJ jest prawomocny i zdolny do dalszych działań.

 • 14:38 - Bogna Sąsiadek jest kandydatką do Komisji Uchwał i Wniosków.

 • 14:39 - Dołączyła Ewa Metera-Zarzycka i Magdalena Bucka.

 • 14:42 - Do Komisji Wyborczej zgłoszono kandydatów: Tomasz Laskowski, Tomasz Mossakowski, Tomasz Siergiej, Marta Stołowska-Lubońska (z tych 4 kandydatów należy wybrać 3).

 • 14:50 - Komisję Wyborczą tworzą: Tomasz Laskowski, Tomasz Mossakowski oraz Marta Stołowska-Lubońska.

 • 14:52 - Czas na przedstawienie sprawozdania Zarządu PZJ.

 • 14:53 - Przewodniczący prosi o zabranie głosu przez Prezesa.

 • 14:53 - Prezesa nie ma.

 • 14:56 - Julita Kasztelnik tłumaczy, że jest członkiem Zarządu od miesiąca, jednakże spróbuje przedstawić sprawozdanie Zarządu i w miarę możliwości odpowiedzieć na pytania delegatów

 • 15:30 - Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Komisja przedłożyła zebranym wniosek o nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  Swoje uwagi na temat sprawozdania KR wypowiedziała Marta Polaczek-Bigaj oraz Oskar Szrajer.

  Trwa dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.

 • 15:50 - Zarząd nie uzyskał absolutorium.

 • 15:55 - T. Mossakowski, przewodniczący Komisji Wyborczej przyjął kandydaturę Oskara Szrajera jako ważną.

 • 15:56 - Marta Polaczek-Bigaj uzasadnia kandydaturę Oskara Szrajera.

 • 16:15 - Oskar Szrajer odpowiada na pytania delegatów.

 • 16:25 - Ostatnie pytanie przed tajnym głosowaniem delegatów: Czy będzie Pan pracował jako prezes społecznie? Odpowiedź Oskara Szrajera: Tak.

 • 16:33Wynik głosowania na Prezesa Zarządu PZJ Oskara Szrajera: za 75 głosów, przeciw - 10, oraz 5 wstrzymało się od głosu.

 • 16:34 - Trwa głosowanie na temat liczebności Zarządu z przedziału 3-7 osób.
  Piersza propozycja to Zarząd 5-osobowy.
  Druga to zarząd składający się z 7 osób.
  Kolejna propozycja to 6 osób, choć jest to ilość parzysta, niezbyt szczęśliwe rozwiązanie z punktu widzenia organizacji pracy przyszłego Zarządu.

 • 16:42 - Przechodzi opcja 5-osobowego Zarządu.

 • 16:51 - Do Zarządu kandyduje 9 kandydatów:

  B. Adamus
  M. Jońca
  P. Kaczorowska
  M. Kamiński
  H. Kierznowski
  K. Koczurowska-Wawrzkiewicz
  A. Kuświk
  P. Przybyła
  B. Szuber

 • 16:56 - Kandydaci w krótkich 2-minutowych wystąpieniach przedstawiają swój program działania w Zarządzie.

 • 17:05 - Czas na zadawanie pytań kandydatom.

 • 17:45 - Zakończono odpytywanie kandydatów. Teraz czas na oddanie swoich głosów. Z 9 kandydatów do zarządu wejdzie 4 z największą ilością oddanych na nich głosów.

 • 17:57Hubert Kierznowski - 81 głosów, Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz - 75 głosów, Patrycja Kaczorowska - 66 głosów, Marcin Kamiński - 52 głosów - to skład Zarządu PZJ.

 • 18:00 - Komisja rewizyjna decyzją delegatów będzie pracować w 5-osobowym składzie. 15 minut przerwy na zgłoszenia kandydatów.

 • 18:20 - Kandydaci do Komisji Rewizyjnej:

  Małgorzata Brodziak
  Marcin Jońca
  Michał Pilikiewicz
  Henryk Święcicki Jr
  Jacek Turczyński
  Włdziemierz Uchwat
  Bogdan Zgórski

  wybieramy 5 z 7

 • 18:40 - Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: M. Pilikiewicz - 70 głosów, H. Święcicki Jr - 70 głosów, M. Brodziak - 62 głosy, W. Uchwat - 59 głosów, B. Zgórski - 56 głosów.

 • 18:43 - Kandydaci na Rzecznika Dyscyplinarsnego: Agnieszka Dąbrowska. Jedyna kandydatka otrzymała 71 głosów za, 2 przeciw i 3 wstrzymujące się.

 • 18:46 - Teraz wybory Sądu Dyscyplinarnego. Jest wniosek by sąd pracował w składzie 9 osobowym.

 • 18:48 - Kandydaci: Mateusz Cichoń, Agnieszka Guzowska, Marcin Łączny, Waldemar Pakulski, Beata Podgórna, Bogna Sąsiadek, Lucjan Tarnowski, Kinga Treczyńska, Marcel Ważyński. Skład 9-osobowy i 9 kandydatów, czyli głosowanie to formalność.

 • 18:58 - nowa lista kandydatów do Sądu Dyscyplinarnego: Mateusz Cichoń, Agnieszka Guzowska, Marcin Łączny, Waldemar Pakulski, Beata Podgórna, Stanisław Przedpełski, Bogna Sąsiadek, Lucjan Tarnowski, Kinga Treczyńska, Marcel Ważyński.

 • 19:08 - To wynik wyborów członków Sądu Dyscyplinarnego:

  1. Mateusz Cichoń - 71
  2. Agnieszka Guzowska - 66
  3. Marcin Łączny - 71
  4. Waldemar Pakulski - 69
  5. Beata Podgórna - 72
  6. Stanisław Przedpełski - 74
  7. Bogna Sąsiadek - 75
  8. Lucjan Tarnowski – 15 (nie wchodzi)
  9. Kinga Treczyńska - 66
  10. Marcel Ważyński - 67

  Teraz czas na wnioski i uchwały.

 • 19:19 - delegaci powoli opuszczają salę.

 • 19:28 - delegaci zobowiązali zarząd do przeprowadzania relacji ze zjazdów na stronie związku i w mediach społecznościowych.

 • 19:29 - Zjazd zakończony.