Czym charakteryzuje się kompleksowe szkolenie jeździeckie dla dorosłych?
Zajęcia jeździeckie dla początkujących dorosłych, kierowane jest do grupy osób,  których podstawowym źródłem motywacji jest radość z kontaktu z końmi i poszukiwanie harmonijnej łączności z nimi. Wszystkie osoby początkujące i te które po latach powracają do jazdy konnej, chcą nauczyć się jeździć na tyle dobrze, aby możliwie bezproblemowo móc porozumieć się z koniem oraz czuć się na jego grzbiecie pewnie i komfortowo.

   Podczas tego szkolenia przekazujemy - w sposób uporządkowany - teorię i praktykę jazdy konnej odpowiednią do poziomu wykształcenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje gruntowną i uporządkowaną wiedzę na temat koni, postępowania z nimi oraz samego jeździectwa, poznaje niezbędną w dalszej drodze terminologię.

Bazując na własnych doświadczeniach i doświadczeniach w pracy instruktorskiej rozumiemy naszych uczniów i utożsamiamy się z ich odczuciami.
Dostrzegamy w każdym jeźdźcu indywidualnego człowieka wraz z danym koniem i jego indywidualnymi cechami.

   Początkujący jeździec wymaga znacznie więcej objaśnień, szczególnie w odniesieniu do zachowań konia, które często są w ich odczuciu niezrozumiałe.

Uczestnicy posiądą umiejętność obchodzenia się z końmi (prowadzenie, czyszczenie, poprawne siodłanie i kiełznanie, karmienie).

Podstawowa tematyka zajęć teoretycznych i praktycznych obejmuje następujące kwestie:

 • Prezentacja rzędu jeździeckiego
 • Kosmetologia (czyli jak i po co czyścimy konie, kąpiemy, strzyżemy, itp.)
 • Nauka poprawnego wsiadania i zsiadania w sposób przyjazny dla konia i jeźdźca.
 • Ćwiczenia rozciągające i rozluźniające na koniu
 • Podążanie za ruchem konia
 • Praca nad równowagą w trzech podstawowych chodach z naciskiem na kłus anglezowany
 • Dla średniozaawansowanych poprawa dosiadu (kłus ćwiczebny)
 • Równowaga w przejściach między wszystkimi chodami podstawowymi
 • Poznawanie i nauka figur na ujeżdżalni
 • Jazda za koniem czołowymJazda w zastępie
 • Jazda w podzieleniu
 • Jazda indywidualna
 • Podstawy stosowania pomocy
 • Niezależna ręka w kłusie anglezowanym
 • Przenoszenie ciężaru ciała w zakrętach
 • Stabilny kontakt na wodzy w stępie
 • Niezależne poruszanie różnymi częściami ciała
 • Psychologia koni
 • Zdrowie koni
 • Podstawy lonżowania (praktyka)
 • Sport (skoki i ujeżdżenie, teoria: wykłady, filmy i pokazy)
 • Jazda w damskim siodle (podstawowe informacje i możliwość spróbowania)

Znacznym ułatwieniem w nauce dorosłych są ich zdolności psychologiczne, które są przydatne przy opanowaniu techniki jeździeckiej:
Nauka oparta na zrozumieniu-pozyskiwaniu wiedzy teoretycznej na temat wykonywanych zadań
Cierpliwość zdolność koncentracji
Doświadczenia funkcjonowaniem własnego ciała
Umiejętności ruchowe dzięki doświadczeniom z innych dyscyplin sportowych.

   Koń różni się znacznie od innych otaczających nas zwierząt ze względu na swoją osobowość, potrzebę ruchu, wymagania dotyczące warunków klimatycznych i odżywiania. Dlatego tak ważne jest poznanie i zaakceptowanie specyficznych potrzeb i zachowań koni. Tylko pewne doświadczenie pozwala nam przewidzieć, w jaki sposób to raczej płochliwe zwierzę zareaguje w określonych sytuacjach. Dopiero gdy potrafimy wyprzedzać reakcje koni, jesteśmy w stanie pozytywnie na nie wpływać.

   Podstawową wiedzę o koniach będziemy przekazywać za pomocą wykładów, filmów oraz bezpośredniego kontaktu z tymi stworzeniami.

   Uczestnicy będą gromadzić własne doświadczenia praktyczne pod nadzorem kompetentnych osób. Będziemy wprowadzać do zajęć elementy demonstracji i obserwacji, wówczas będziemy objaśniać uczniom zasady komunikacji między człowiekiem a koniem, pozwalając oczywiście na samodzielne doświadczenia.

Nasze lekcje jazdy konnej są dla uczniów zrozumiałe. Jazdy w naszym ośrodku uwzględniają relacje na płaszczyźnie instruktor - jeździec –koń. Czynnikiem decydującym o postępach jeźdźca jest jego emocjonalny stosunek do instruktora oraz konia, na którym się uczy. Dostosowujemy się do ucznia (jego predyspozycji fizycznych i psychicznych). Nauka odbywa się w komfortowych warunkach, pozwalających uczniom na rozluźnienie, pozbycie się strachu oraz stresu. Jazda ma formę interaktywną, jeździec może zadawać pytania, tak aby znaleźć rozwiązanie i jak najlepiej wykonać polecenia instruktora.

Wizualizacja treści i wykorzystanie pomocy dydaktycznych znacznie przyczynia się do skutecznego przebiegu procesów nauki.

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem
(Konfucjusz).

Dzięki właściwemu przekazaniu informacji uczniowie mogą je lepiej przyswoić, dłużej i trwale zapisać w pamięci, dzięki czemu łatwiej będą mogli je sobie przypomnieć w przyszłości.

Zajęcia na ujeżdżalni nagrywamy na kamerze. Wieczorem, uczestnicy oglądając siebie na ekranie, patrzą na siebie z boku, jednocześnie ponownie wewnętrznie przeżywają wykonanie ruchu, obserwując uważnie swoje mocne i słabe strony. Instruktorzy dodają swoje komentarze. Takie analizy zachowują swoją wartość szkoleniową - nawet po upływie kilku godzin po wykonaniu danego ćwiczenia.

   W związku z tym, iż w szkoleniu biorą udział osoby z całego kraju, każdy z uczestników otrzymuje pisemny konspekt zajęć, tak aby przyszły instruktor mógł poznać „historię nauki danego adepta jeździectwa”, co powinno znacznie ułatwić naukę jazdy konnej w przyszłości.

Konspekt zajęć
http://www.kjhuzar.pl/KJ_HUZAR_INNOWACYJNE%20SZKOLENIE_2_pliki/konspekt_zajec_KJHUZAR.jpg

Kurs odbywa się w Klubie Jeździeckim Huzar. Więcej szczegółów dot. Ośrodka oraz szkolenia znajdziecie Państwo na stronie www.kjhuzar.pl

Jest to na druga edycja tego szkolenia. Pierwsza odbyła się wiosną ubiegłego roku
 Relacja z ubiegłorocznego wiosennego kursu http://www.kjhuzar.pl/KJ_HUZAR_INNOWACYJNE SZKOLENIE_relacja.htm

Zapraszamy (zostały jeszcze 3 miejsca).