Zima jest okresem kiedy większość koni uczestniczących w sportowej rywalizacji jest poprzez strzyżenie pozbawiana swojej gęstej, zimowej sierści. Nie wszystko jednak w tej kwestii będzie przez przepisy dozwolone. Począwszy od tego roku Międzynarodowa Federacja Jeździecka FEI wprowadzi zakaz golenia lub przycinania włosów końskich wąsów. Skąd ten pomysł? Przeczytajcie dalej by się dowiedzieć.

 

Uzasadnieniem dla tej decyzji jest to, że konie właśnie dzięki włosom swoich wąsów unikają wpadania głową w twarde przedmioty. Ponadto, na co zwracają uwagę naukowcy zajmujący się badaniem koni, końskie wąsy są pierwszym organem mającym kontakt z pożywieniem. Czyni to je bardzo istotnym narządem końskich zmysłów.

Co ciekawe, a czego zapewne wielu końskich sportowców w Polce nie wie, u naszych zachodnich sąsiadów problem ten został dawno uregulowany przez prawo. 22 lata temu w sekcji 6 niemieckiej ustawy o ochronie zwierząt zamieszczono następujący zapis:

 

Zabrania się amputowania części ciała w całości lub w części, usuwania lub niszczenia całości lub części organów lub tkanek kręgowca

Na podstawie tego zapisu Weterynaryjne Stowarzyszenie ds. Dobrostanu Zwierząt” (TVT) wydało w tym samym roku następujący zakaz:

Zabrania się usuwania włosów wąsów z oczu i ust, a także golenia lub strzyżenia włosów w uszach koni.

Podobne ograniczenia w pielęgnacji koni wprowadzono w późniejszym okresie również w innych europejskich krajach. Obowiązuje on w Szwajcarii i w Austrii.
Poza kontynentem europejskim, a zwłaszcza w Ameryce Północnej końskie wąsy traktowane są jako całkiem zbyteczna część ich ciała. Są więc ścinane „do zera”, by nie zakłócać wzorca „piękna” końskiej głowy jaki zbudował sobie człowiek. 

Wzorzec ten jednak będzie musiał być zweryfikowany przynajmniej w przypadku koni uczestniczących w międzynarodowej rywalizacji sportowej.

Zgodne bowiem z ustaleniami ostatniego General Assembly począwszy od 1 lipca 2021 roku, każdy zawodnik, który naruszy zakaz golenia lub przycinania końskich wąsów będzie wykluczany z rywalizacji. Wyjątkiem mają być przypadki konieczne z powodów medycznych.

 

Czy PZJ pójdzie w ślad za tą nowością w przepisach FEI? Nie wiadomo na razie. Biorąc jednak do ręki maszynkę do golenia warto się nad tą zmianą przepisów FEI zastanowić.