W początkach kwietnia informowaliśmy o inicjatywie Małopolskiego Związku Jeździeckiego i stworzeniu ankiety adresowanej do stajni i ośrodków jeździeckich. Inicjatywę wsparły Ogólnopolski Zespół Wsparcia Branży Jeździeckiej oraz redakcja Świata Koni.

 


Ankieta (między innymi za pośrednictwem strony www.swiatkoni.pl) trafiła „pod strzechy”.

Warto więc po niemal miesiącu zadać sobie pytanie dalej z jej wynikami? Czy inicjatywa ta przyniosła jakiś wymierny efekt praktyczny?

 


Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na to i wiele innych pytań, zapraszamy w dniu dzisiejszym na kolejny odcinek naszego cyklu „Zawsze po 20-tej”, w którym o ankiecie i jej wynikach rozmawiać będą ze Sławomirem Dudkiem Marta Polaczek-Bigaj i Patrycja Kaczorowska.