Program Mistrzostw:

Czwartek 21.08.2008 r.

Stajnie otwarte od godz.8.00 

kontrola dokumentów  przy wjeździe na teren MPMK (szczepienia, paszporty)

godz. 15oo - Przegląd weterynaryjny koni 5, 6 i 7 letnich

Piątek   22.08.2008r.

 • godz. 8oo - Pokaz koni 4 – letnich w ręku na trójkącie
 • godz.1100 - Konkurs rozgrzewkowy (nieobowiązkowy )- dla koni 4-letnich
 • Konkurs nr 1 ( z oceną stylu konia) -  I Półfinał koni 5-letnich
 • Konkurs nr 2 dokładności bez rozgrywki - I Półfinał koni 6-letnich 
 • Konkurs nr 3 dokładności bez rozgrywki - I Półfinał koni 7-letnich 

  Konkursy nr ,2,3 wg Art.238.1.1.Tab.A

Sobota  23.08.2008 r.

 • godz. 8oo - Konkurs nr 4  ( z oceną stylu konia )-  I Półfinał koni 4-letnich
 • Konkurs nr 5 ( z oceną stylu konia )-  II Półfinał koni 5-letnich
 • Konkurs nr 6 dokładności bez rozgrywki -  II Półfinał koni 6-letnich
 • Konkurs nr 7dokładności bez rozgrywki -  II Półfinał koni 7-letnich 

  Konkursy nr ,6,7 wg Art.238.1.1.Tab.A

Spotkanie towarzyskie uczestników przy ognisku

Niedziela  24.08.2008 r.

 • godz. 9oo - Konkurs nr 8 ( z oceną stylu konia ) - Finał koni 4-letnich
 • Konkurs nr 9 ( oceną stylu konia )-  Finał koni 5-letnich
 • Konkurs nr 10 dokładności bez rozgrywki -  Finał koni 6 – letnich
 • Konkurs nr 11 dokładności bez rozgrywki -  Finał koni 7 – letnich

  Konkursy nr,10,11 wg Art.238.1.2.Tab.A

Uwaga: ewentualna rozgrywka o miejsca medalowe na zasadach konkursu  zwykłego  na parkurze konkursu finałowego /ewent. skróconego/