Zarówno Prezydent jak i MSZ pragną, by Szwadron brał udział w uroczystych oprawach wizyt oficjalnych w Polsce na najwyższym szczeblu oraz w defiladach podczas uroczystości państwowych.

Stara Miłosna - na razie siedziba główna, potem Kozielska

Do tej pory Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego stacjonował w kompleksie wojskowym Nr 4699 w Starej Miłosnej. Decyzja MON Nr 354 z 18 lipca br. przewiduje jego rozmieszczenie również w kompleksie Nr 7886 przy ul. Kozielskiej 4a w Warszawie (hipodrom Legii). Kompleks ten będzie pełnił m.in. funkcję adaptacyjną koni do środowiska miejskiego. W przyszłości, po dostosowaniu jego infrastruktury jako obiektu koszarowego i szkoleniowego, Kozielska byłaby docelowym miejscem stacjonowania Szwadronu. Za takim rozwiązaniem przemawiają m.in. uregulowane prawa własności Kozielskiej.

Tak więc od dnia 1 stycznia 2009 roku głównym użytkownikiem terenu przy ulicy Kozielskiej 4a w Warszawie stanie się Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego w skład którego wszedł Szwadron Kawalerii WP. Jednak do czasu dostosowania infrastruktury obiektu przy ul. Kozielskiej 4a do stałego stacjonowania Szwadronu wszystkie konie Szwadronu Kawalerii WP pozostaną w kompleksie wojskowym Stara Miłosna.

5,7 miliona z MON

Aby cel ten zrealizować MON przeznacza 5,7 mln złotych na utrzymanie i zabezpieczenie funkcjonowania Szwadronu. Z tego na remonty obu nieruchomości 2,3 mln zł, na zakup pojazdów samochodowych 2 mln. zł, na zakup koni 200 tys zł. Na wydatki osobowe i rzeczowe będzie przeznaczane 1,2 mln zł rocznie.

Sport jeździecki

MON nie wyklucza możliwości wykorzystania obiektów w obu kompleksach na potrzeby wojskowego sportu jeździeckiego oraz innych dyscyplin sportów konnych realizowanych w ramach statutowej działalności stowarzyszeń które zawarły z MON porozumienia o współpracy. Jednym z takich stowarzyszeń jest Stowarzyszenie Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej, które zawarło porozumienie z MON dnia 21 sieprnia 2008. Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP jest od 1996 roku użytkownikiem kompleksu w Starej Miłosnej.

Kozielska - co dalej?

Co do dalszej działalności Stowarzyszenia Klub Jeździecki Legia-Kozielska na obiekcie przy Kozielskiej, na którym działa od marca 2006, wiążących decyzji jeszcze nie ma. Decyzje dotyczące użytkowania tego obiektu mają zapaść po przeprowadzeniu konsultacji Stowarzyszenia z Dowódcą Garnizonu Warszawa.

autor: do wiadomości redakcji