W ostatnich tygodniach olbrzymi wpływ na nasze życie ma pandemia wirusa COVID-19. O koronawirusie mówi każdy i wszędzie odmieniając jego nazwę przez wszystkie przypadki. I każde kolejne ograniczenia  polskiego rządu powodują, że pojawiają się nowe pytania, na które nie od razu znajdziemy odpowiedź.
Wydawałoby się, że jeśli chodzi o jeździectwo jednym z najważniejszych źródeł o tym co nam wolno, a czego nie powinien być Polski Związek Jeździecki. Niestety, na stronie PZJ nie ma w tej chwili żadnych informacji i zaleceń podpowiadających jak możemy wspólnie i najlepiej przetrwać ten  niezwykle trudny czas.

 

Może więc warto zobaczyć jakie rozwiązania wprowadziła Niemiecka Federacja Jeździecka (FN), która z pewnością pod tym względem należy do najlepiej zorganizowanych w Europie. Jej przedstawiciele bardzo szybko zareagowali na nową sytuację i już po pierwszych zaleceniach rządu niemieckiego rozpoczęto rozmowy prowadzące do wypracowania najlepszych z możliwych reguł dotyczących jeźdźców, właścicieli ośrodków i stajni pensjonatowych. Najważniejszą dla wszystkich zasadą było kierowanie się dobrem koni, czyli zapewnienie im odpowiedniej opieki i wystarczającej ilości ruchu, który ma ogromne znaczenie w utrzymaniu koni w zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Na stronie FN znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, w tym te dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla wszystkich osób pracujących w branży jeździeckiej, porady dla klubów, informacji dotyczących transportu koni, czy też co zrobić w przypadku objęcia stajni/właścicieli stajni kwarantanną.

Warto bliżej przyjrzeć się zapisanym zaleceniom. Z pewnością większość z nich może znaleźć zastosowanie również w naszych ośrodkach. Najważniejsze jest w tej chwili aby wszystkim koniom zapewnić:

 • odpowiednie karmienie
 • utrzymanie boksów w czystości
 • codzienną kontrolę stanu zdrowia
 • codzienny wielogodzinny ruch: wolny (padok, łąka) oraz w zależności od potrzeby kontrolowany (lonżowanie, trening pod siodłem)
 • wymaganą opiekę weterynarza, fizjoterapeuty czy kowala.

 

Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni/ośrodka powinny stosować się do następujących zasad:

 • zakaz wstępu do stajni dla osób z objawami choroby
 • wstęp tylko dla osób odpowiedzialnych za opiekę i trening konia
 • ograniczenie do minimum kontaktu z innymi osobami przebywającymi w stajni
 • stosowanie się do zasad higieny: po przybyciu do stajni obowiązkowe jest umycie i zdezynfekowanie rąk, dopiero wtedy możliwe jest używanie np. szczotek, mioteł itd. Mycie i dezynfekcja rąk obowiązuje też przed opuszczeniem stajni. Zaleca się też używanie ręczników papierowych.
 • wszystkie prace pielęgnacyjne oraz przygotowanie konia do jazdy powinny odbywać się przy zachowaniu odpowiedniej odległości od innych osób
 • wizyty kowala i weterynarza muszą być wcześniej uzgodnione z właścicielem/kierownikiem stajni
 • zabronione jest przebywanie kilku osób w jednym pomieszczeniu.

 

Przygotowano też kilka wzorów różnego rodzaju druków, które mogą być przydatne. Są to m.in.:

 • godzinowy plan jazd z uwzględnieniem koni i jeźdźców
 • plan pracy stajennych
 • wzór listy osób przebywających w stajni z uwzględnieniem dnia oraz godziny przyjazdu i wyjazdu ze stajni (co może okazać się niezwykle przydatne w przypadku wykrycia u jednej z osób koronawirusa – łatwo wtedy określić w kim mogła mieć ona kontakt w stajni)
 • pisma uprawniające wymienione w nim osoby do przebywania na terenie stajni oraz do treningu koni w imieniu właścicieli
 • niezbędną listę „awaryjną” w przypadku objęcia kwarantanną właściciela konia
 • porady dla właścicieli stajni w sytuacji gdy dojdzie do zamknięcia stajni przez uprawniony do tego urząd.

 

Dużym problemem jest z pewnością zapewnienie ruchu koniom będącym własnością ośrodków gdzie prowadzona jest głównie nauka jazdy. Konie szkółkowe również wymagają odpowiedniej ilości ruchu i nie zawsze sam pobyt na padoku jest dla nich wystarczający. Prowadzący takie stajnie mogą sporządzić listę osób uprawnionych do przebywania w stajni, w określonych godzinach i przydzielić im wyznaczone konie. Jeździć mogą tylko uczniowie, którzy są w stanie samodzielnie osiodłać konia, zapewnić mu odpowiednią pielęgnację i których umiejętności są wystarczające by w sposób bezpieczny i nie wymagający bezpośredniej pomocy instruktora przeprowadzić jazdę w trzech chodach. Oczywiście wszystko musi się odbywać z zachowaniem wymaganych zasad higieny i utrzymaniem odpowiedniego dystansu pomiędzy osobami.

Z powodu ograniczeń w przemieszczaniu się osób, w niektórych częściach Niemiec i związanych z nimi kontroli przeprowadzanych przez policję, właściciele muszą posiadać przy sobie paszport konia oraz zaświadczenie od właściciela stajni, w której ich koń przebywa. 

W kolejnych dniach na naszej stronie opublikowane zostaną wzory druków, które mogą zostać wykorzystane w Państwa stajniach i ośrodkach.